Kampeerautoverzekering

Uw kampeerauto verzekeren? Met de kampeerautoverzekering bepaalt u zelf hoe u uw kampeerauto verzekert. Met de verplichte WA-dekking bent u verzekerd voor schade aan anderen. Wilt u ook schade aan uw kampeerauto verzekeren, bijvoorbeeld door brand, storm of diefstal? Kies dan voor een Beperkt Casco-dekking of Volledig Casco-dekking. Bereken uw premie en sluit uw kampeerautoverzekering online af!

Bereken de premie van uw kampeerautoverzekering

Aanvraag kampeerautoverzekering

Vul de gegevens van uw camper in, bereken de premie en vergelijk diverse aanbieders. Vraag online een offerte aan of sluit direct uw kampeerautoverzekering af. Als u zelf uw kampeerautoverzekering afsluit, dan is er geen sprake van advies. Wilt u advies over de dekking van uw kampeerautoverzekering? Neem dan contact met ons op en bel 072 - 564 26 69 of mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

  

Welk soort verzekering is de kampeerautoverzekering?

De kampeerautoverzekering vergoedt schade aan anderen die wordt veroorzaakt door of met uw camper. De kampeerautoverzekering voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht. Schade aan of diefstal van uw eigen camper kunt u verzekeren met een beperkt casco-dekking of een volledig casco-dekking. Met de beperkt casco-dekking bent u verzekerd voor schade aan uw eigen camper door een aantal gebeurtenissen. Zoals brand en diefstal. U kunt ook een zonneluifel extra meeverzekeren. Met de volledig casco-dekking bent u verzekerd voor schade aan uw eigen camper. U kunt ook een zonneluifel extra meeverzekeren. En bij de volledig casco dekking kunt u kiezen hoeveel kilometers u per jaar rijdt.

Wat is verzekerd met de kampeerautoverzekering?

Hieronder staat welke schade door of aan uw camper verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Als u met uw camper schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

Is uw camper beschadigd of gestolen? En kunt u daardoor niet verder rijden? Schakel dan de alarmcentrale in. Dan vergoeden verzekeraars de kosten van hulpverlening. Bij hulpverlening moet u denken aan berging, slepen of het vervoer van de camper en bagage. Of vervoer van de bestuurder en de passagiers. Verzekeringsmaatschappijen vergoeden ook de huur van een vervangende camper of extra verblijfskosten. Let op: Pechhulp valt hier niet onder. Dat is een keuzedekking.

Keuze: Reparatie (bij beperkt casco en volledig casco)

Verzekeraars vergoeden de reparatiekosten. Behalve als de camper technisch of economisch total loss is. In die gevallen vergoeden wij de waarde van de camper minus de waarde van de restanten. Laat u de schade niet repareren? Dan vergoeden sommige verzekeraars een percentage van de vastgestelde reparatiekosten. Met technisch total loss van de camper bedoelen verzekeraars dat de camper technisch niet meer in een staat is om veilig mee te rijden en reparatie onmogelijk of onverantwoord is. Met economisch total loss bedoelen zij dat de reparatiekosten hoger zijn dan het verschil tussen de waarde van de camper direct voor de gebeurtenis en de waarde van de restanten na de gebeurtenis. 

Keuze: Diefstal of total loss (bij beperkt casco en volledig casco)

 • Beperkt casco: Bij diefstal of total loss van de camper krijgt u de dagwaarde.
 • Volledig casco: Bij diefstal of total loss van de camper krijg je de nieuwwaarde, de dagwaarde of de aankoopwaarde. Dit is afhankelijk van de gekozen dekking en de ouderdom van de camper.

Heeft u een eigengebouwde camper? Dan verzekeren verzekeringsmaatschappijen de camper op basis van de taxatiewaarde uit een taxatierapport. Is het taxatierapport ouder dan 3 jaar? Dan vergoeden zij de dagwaarde van de camper.

Keuze: Schade door brand of natuur (beperkt casco en volledig casco)

U bent verzekerd voor schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, storm, overstroming of aanrijding met een loslopend dier.

Keuze: Inboedel (beperkt casco en volledig casco)

U bent verzekerd voor de spullen in de camper. Of verzekeraars bij diefstal de schade vergoeden, hangt af van of uw camper op slot was. Of hoe de spullen zijn opgeborgen (in een gesloten kast of uit het zicht). Let op: niet alle spullen zijn verzekerd. Bijvoorbeeld geld, horloges of sieraden zijn niet verzekerd.

Keuze: Ruitschade (beperkt casco en volledig casco)

U bent verzekerd voor het breken of barsten van de autoruit of van het panorama- of zonnedak (hieronder valt ook het zogenaamde sterretje). En voor schade aan de camper die is veroorzaakt door scherven van de autoruit of van het panorama- of zonnedak.

Keuze: Schade aan eigen camper (volledig casco)

U bent verzekerd voor schade aan uw eigen camper. Ook als het uw eigen schuld is (bijvoorbeeld een aanrijding).

Keuze: Pechhulp

Deze dekking biedt hulp bij pech onderweg. U krijgt ook een vergoeding voor een noodzakelijke vervangende camper. De dekking geldt alleen voor pech buiten de woonplaats. U kiest zelf of u pechhulp meeverzekert.

Keuze: Ongevallen Inzittenden

De ongevallen verzekering inzittenden (OVI) keert een bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden van inzittenden door een verkeersongeval. U kunt kiezen uit verschillende verzekerde bedragen.

Keuze: Schade Inzittenden

De schade verzekering inzittenden (SVI) vergoedt schade aan inzittenden en hun spullen bij een verkeersongeval met de verzekerde camper. Is de schade door een andere verzekering gedekt? Dan geldt die verzekering.

Keuze: Rechtsbijstand Motorrijtuigen

Met de rechtsbijstandverzekering motorrijtuigen krijgt u hulp bij het verhalen van uw schade die is ontstaan tijdens deelname aan het verkeer met uw camper. Of rechtsbijstand bij een juridisch meningsverschil over de vergoeding of reparatie van een schade die verhaald wordt. Of bij een strafzaak. Vaak heeft u keuze uit drie verschillende dekkingen: de Verhaalservice, Rechtsbijstand Basis en Rechtsbijstand Uitgebreid.

Wat is niet verzekerd met de kampeerautoverzekering?

U bent bijvoorbeeld niet verzekerd als je geen geldig rijbewijs heeft. Of bij schade door misbruik van alcohol of drugs. Of schade tijdens verhuur of vervoer tegen betaling. En ook niet bij schade door onvoldoende onderhoud of onvoldoende zorg (zoals overbelasting). Heeft u hierdoor schade aan een ander veroorzaakt? Dan vergoeden verzekeringsmaatschappijen de schade wel aan de benadeelde partij. Maar zij hebben het recht de schade op u te verhalen. In dat geval moet u de schade terugbetalen.

Dekkingen kampeerautoverzekering

Rubriek

WA

WA + Beperkt Casco

WA + Volledig Casco

Reparatie

Niet verzekerd

Verzekerd

Verzekerd

Diefstal of total loss

Niet verzekerd

Verzekerd

Verzekerd

Schade door brand of natuur

Niet verzekerd

Verzekerd

Verzekerd

Inboedel (indien meeverzekerd

Niet verzekerd

Verzekerd

Verzekerd

Ruitschade

Niet verzekerd

Verzekerd

Verzekerd

Schade aan eigen camper

Niet verzekerd

Niet verzekerd

Verzekerd

 

Fraude, opzet, strafbare activiteiten, molest

U bent niet verzekerd als u bij het afsluiten van de kampeerautoverzekering of bij een schade fraude pleegt. Of als er bij schade sprake is van opzet of roekeloosheid of criminele en strafbare activiteiten. U bent ook niet verzekerd als de schade het gevolg is van molest of een atoomkernreactie. Onder molest verstaan verzekeraars: binnenlandse onlusten, burgeroorlog, gewapend conflict, muiterij, oproer en opstand.

Permanente bewoning

U bent niet verzekerd als u permanent in de camper woont.

Zijn er dekkingsbeperkingen? 

Eigen risico (beperkt casco of volledig casco)

U kiest zelf uw eigen risico. Hoe hoger uw eigen risico, hoe lager uw premie. Het eigen risico geldt bij schade aan uw eigen camper en bij het vervangen van een ruit. Maar niet bij reparatie van een ruit ('sterretje'). Is de regelmatige bestuurder die op je polis staat 24 jaar of ouder? En is de schade ontstaan tijdens het rijden (bijvoorbeeld een botsing). Maar is de werkelijke bestuurder van de camper jonger dan 24 jaar? Dan kan een er een extra eigen risico gelden. Voor de WA-dekking is geen eigen risico van toepassing.

Beveiliging (beperkt casco of volledig casco)

Bij diefstal, joyrijden of inbraak vergoeden verzekeringsmaatschappijen de schade alleen als uw camper goed beveiligd was. Let op: zij kunnen voor uw camper een speciaal beveiligingssysteem eisen. Informeer vooraf bij onze verzekeringsadviseur.

Ruitschade (beperkt casco of volledig casco)

Verzekeraars vergoeden de reparatie of vervanging van de ruit door een geselecteerd ruitschadeherstelbedrijf. Laat u de ruit repareren of vervangen door een ander ruitschadeherstelbedrijf? Dan verlagen zij vaak de schadevergoeding. Dit staat los van het eigen risico. Is reparatie of vervanging van de ruit bij een geselecteerd herstelbedrijf (technisch) niet mogelijk? Dan verlagen wij de schadevergoeding niet.

Waar ben ik gedekt?

Deze kampeerautoverzekering dekt schade in de landen die zijn vermeld op de Groene kaart van uw kampeerautoverzekering en die niet zijn doorgekruist. Praktisch gezien zijn dit de landen van Europa en Israël, Marokko en Tunesië. De kampeerautoverzekering eindigt op het moment dat uw camper meer dan de helft van het jaar in het buitenland is gestald. Maar staat de camper gestald in een land binnen de Europese Unie? Dan eindigt de kampeerautoverzekering uiterlijk op de eerstvolgende jaarlijkse verlengingsdatum van uw kampeerautoverzekering.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de kampeerautoverzekering aanvraagt of u heeft schade, moet u alle vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso of (digitale) nota.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, kunt u premiekorting krijgen vaak tot een maximum. Als u schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Sommige verzekeraars kennen de zogenaamde 'no-blameregeling'. Heeft u schade, maar is dat niet uw schuld? Dan heeft dat geen negatief gevolg voor uw premiekorting. Die korting stijgt zelfs nog, zolang u niet op het maximum zit.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De kampeerautoverzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen verzekeraars de kampeerautoverzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de kampeerautoverzekering dagelijks opzeggen. De kampeerautoverzekering stopt dan een maand later. Dit kan schriftelijk of via mail bij onze verzekeringsadviseur of rechtstreeks bij de verzekeringsmaatschappij.

Algemene informatie kampeerautoverzekering

Bovenstaande informatie geeft een samenvatting van de kampeerautoverzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor u wel en niet bent verzekerd.

Voordelen kampeerautoverzekering

 • 14 dagen bedenktijd
 • Binnen vier jaar op de maximale korting
 • Direct online dekking
 • Drie jaar nieuwwaardedekking
 • Een verzekering op maat waarvoor u minder betaalt
 • Extra voordeel voor uw tweedehands camper
 • Lage basispremie
 • Overname schadevrije jaren autoverzekering en korting 2e motorrijtuig
 • Uitgebreide dekkingen (inboedel of luifel meeverzekeren)
 • Vervangende camper bij schade (All Risk)
 • Voor iedere soort camper

Meer weten over de de kampeerautoverzekering?

Heeft u vragen, wenst u meer informatie of wilt u een vrijblijvende offerte van de kampeerautoverzekering? Neem dan contact op met Honig en Honig te Alkmaar en bel 072-5642669 of mail uw vraag naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij zijn u graag van dienst met onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling, professioneel polisbeheer en service bij schade.