Offerte Doorlopende Montageverzekering

Offerte Doorlopende Montageverzekering - Bij Honig en Honig kunt u online een vrijblijvende offerte voor de Doorlopende Montageverzekering aanvragen voor MKB, ZZP en een Maatwerkofferte.

Complete 0%
1 Pagina 1 2 Pagina 2 3 Pagina 3

Offerte doorlopende CAR- en Montageverzekering

Met dit formulier vraagt u een offerte aan voor een doorlopende CAR- en Montageverzekering. 

Wilt u een specifiek (bouw)project verzekeren? Kies dan voor de Tijdelijke CAR- en Montageverzekering!
Bent u een particulier? Maak dan gebruik van de CAR-verzekering particulier!

Voor welke verzekering wenst u een offerte?*
Doorlopende CAR-Verzekering
Doorlopende Montageverzekering
Te verzekeren beroep/bedrijf/activiteiten*Kies uw beroep voor de verzekeringsmogelijkheden!
Beschrijf SVP uw beroep / bedrijf / activiteiten*
Gewenste CAR-verzekering*
Wenst u dekking voor Transport?*De dekking transport is handig wanneer bouw- of hulpmaterialen van of naar de bouwplaats worden vervoerd. Daarmee is er dekking tegen beschadiging en/of diefstal tijdens het vervoer.
Ja
Nee
Wenst u dekking voor Hulpmateriaal?*Wanneer hulpmateriaal wordt meeverzekerd is er dekking voor gereedschappen en andere zaken op de bouwplaats, zoals steigers en bouwketen.
Ja
Nee
Wenst u dekking tijdens Transport?*De dekking transport is handig wanneer bouw- of hulpmaterialen van of naar de bouwplaats worden vervoerd. Daarmee is er dekking tegen beschadiging en/of diefstal tijdens het vervoer.
Ja
Nee
Welk verzekerd bedrag wenst u voor Rubriek 1: Het werk?*
Gewenst verzekerd bedrag Rubriek 1: Het werk?*
Welk verzekerd bedrag wenst u voor Rubriek 3: Bestaande eigendommen opdrachtgever?*
Gewenst verzekerd bedrag Rubriek 3: Bestaande eigendommen opdrachtgever?*
Welk verzekerd bedrag wenst u voor Rubriek 4: Hulpmateriaal?*
Gewenst verzekerd bedrag Rubriek 4: Hulpmateriaal?*
Welk verzekerd bedrag wenst u voor Rubriek 5: Eigendommen directie / personeel?*
Gewenst verzekerd bedrag Rubriek 5: Eigendommen directie/personeel?*
Welk verzekerd bedrag wenst u voor Rubriek 6: Transport?*
Gewenst verzekerd bedrag Rubriek 6: Transport?*
Welke eigen risico wenst u?*Sommige aanbieders geven een premiekorting bij hogere eigen risico's. Het minimale eigen risico wisselt per aanbieder.
Gewenst eigen risico?*
Bouwtermijn in maanden (per werk)*
Onderhoudstermijn meeverzekeren? *
Ja
Nee
Aantal maanden (per werk)*
Vindt er opslag binnen het eigen bedrijfsterrein plaats?*
Ja
Nee
Vinden er ook bouw- of montagewerkzaamheden in het eigen bedrijf plaats?*
Ja
Nee
Wilt u de onderhanden zijnde werken per ingangsdatum verzekeren? CAR*
Ja
Nee
Omschrijving van het onderhanden zijnde werk(en) CAR*
Bouw- of montagelocatie CAR*
Aanneemsom*
Reeds gefactureerd*
Te verzekeren beroep/bedrijf/activiteiten*
Gewenste Montageverzekering*
Wenst u dekking voor Hulpmateriaal?*
Ja
Nee
Wenst u dekking tijdens Transport?*
Ja
Nee
Wenst u dekking tijdens Transport?*
Ja
Nee
Welk verzekerd bedrag wenst u voor Rubriek 1: Het werk?*
Gewenst verzekerd bedrag Rubriek 1: Het werk?*
Welk verzekerd bedrag wenst u voor Rubriek 3: Bestaande eigendommen opdrachtgever?*
Gewenst verzekerd bedrag Rubriek 3: Bestaande eigendommen opdrachtgever?*
Welk verzekerd bedrag wenst u voor Rubriek 4: Hulpmateriaal?*
Gewenst verzekerd bedrag Rubriek 4: Hulpmateriaal?*
Welk verzekerd bedrag wenst u voor Rubriek 5: Eigendommen directie / personeel?*
Gewenst verzekerd bedrag Rubriek 5: Eigendommen directie/personeel?*
Welk verzekerd bedrag wenst u voor Rubriek 6: Transport?*
Gewenst verzekerd bedrag Rubriek 6: Transport?*
Welke eigen risico wenst u?*
Gewenst eigen risico?*
Montagetermijn in maanden (per werk)*
Onderhoudstermijn meeverzekeren?*
Ja
Nee
Aantal maanden (per werk)*
Wilt u het testen van onderdelen meeverzekeren? *
Ja
Nee
Vindt er opslag binnen het eigen bedrijfsterrein plaats?*
Ja
Nee
Vinden er ook bouw- of montagewerkzaamheden in het eigen bedrijf plaats? *
Ja
Nee
Wilt u de onderhanden zijnde werken per ingangsdatum verzekeren? montage*
Ja
Nee
Omschrijving van het onderhanden zijnde werk(en) montage*
Bouw- of montagelocatie? montage*
Aanneemsom (montage)*
Reeds gefactureerd (montage)*
Ingangsdatum*
Betalingstermijn*Bepaal hier de termijn voor het betalen van de premie. Welke termijn u ook kiest, dit kost u niets extra.
Back Volgende

Meer in deze categorie: « Offerte Doorlopende CAR-verzekering