Verhalen van loonschade, regresrecht bij ziekteverzuim

Verhalen van loonschade, regresrecht bij ziekteverzuim Pixabay

De werkgever kan de kosten van ziekteverzuim verhalen, als uw werknemer letsel heeft opgelopen door de schuld van iemand anders. U kunt de werkgeverslasten van de loondoorbetaling en de re-integratiekosten beperken door de loonschade te verhalen op basis van het regresrecht. Zo beheerst u ook de premiestijging van uw verzuimverzekering Honig en Honig is u daar bij graag van dienst.

Direct regelen

Loonschade, re-integratiekosten en WGA premie verhalen

Wanneer één van uw medewerkers arbeidsongeschikt raakt door schuld van een ander, lijdt u als werkgever loonschade. U kunt deze loonschade verhalen en dat heet loonregres. U heeft dus een regresrecht in uw hoedanigheid van werkgever.