T: 072-5642669 | E: info@honigenhonig.nl

U bevindt zich hier:Zakelijk»Personeelsverzekeringen»WIA verzekeringen»WIA Werknemersrisico»Arbeidsongeschikt na ziekte (WIA)

Arbeidsongeschikt na ziekte (WIA)

Arbeidsongeschikt na ziekte (WIA) Pixabay

Iedereen die voor een werkgever werkt, ziek wordt en na 2 jaar ziekte ten minste 35% arbeidsongeschikt is, heeft recht op WIA-uitkering. WIA staat voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Er zijn 2 WIA-uitkeringen: de WGA-uitkering en de IVA-uitkering.

Wat is WIA?

WIA staat voor Wet werk inkomen naar arbeidsvermogen.

De WIA regelt uw inkomen als u na twee jaar ziekte minder of niet kunt werken. Bent u twee jaar ziek? Dan kunt u via UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) een WIA-uitkering krijgen als u 35 % of meer arbeidsongeschikt bent. U kunt dan minder dan 65 % van uw inkomen verdienen.

Wanneer kan ik een WIA-uitkering aanvragen?

U kunt een WIA-uitkering aanvragen als u bijna twee jaar ziek bent. Uiterlijk in de 91e week van ziekte moet u de WIA-aanvraag indienen bij UWV. Doet u dit niet? Dan kunt u zonder inkomen te komen zitten. Na twee jaar ziekte stopt namelijk de verplichting van uw werkgever om uw loon door te betalen. Hebt u geen werkgever (meer). Dan krijgt u mogelijk een ziektewetuitkering. Ook deze uitkering stopt na twee jaar ziekte.

Voorwaarden WIA-uitkering

Om een WIA-uitkering te krijgen moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. U heeft bijvoorbeeld de afgelopen 2 jaar geprobeerd om weer aan het werk te gaan. U vindt alle voorwaarden voor een WIA-uitkering op de website van UWV.

Vervroegde WIA-uitkering

Is het al eerder duidelijk dat u helemaal niet meer kan werken? Ook niet in de toekomst? Dan kunt u na drie weken ziekte een vervroegde WIA-uitkering aanvragen. Na 68 weken is het niet meer mogelijk om deze vervroegde uitkering aan te vragen. Meer informatie over het aanvragen van een WIA-uitkering vindt u op uwv.nl.

WIA: WGA of IVA?

Er zijn 2 WIA-uitkeringen: de WGA-uitkering en de IVA-uitkering. Welke WIA-uitkering u krijgt, hangt af van de vraag hoeveel u nog kunt werken.

 • WGA:
  Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten.
  U krijgt mogelijk WGA als u 2 jaar of langer ziek bent en (in de toekomst) kunt werken.
 • IVA:
  Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten.
  U krijgt mogelijk IVA als u niet of nauwelijks kunt werken en er een kleine kans is dat u herstelt. 

Welke uitkering krijg ik vanuit de WIA?

Kunt u na twee jaar ziekte minder of niet volledig werken? Dan wordt u gekeurd door UWV. UWV beoordeelt op basis van uw medisch dossier welk werk u nog kunt doen. En hoeveel u daarmee nog kunt verdienen. Hoeveel u terugvalt in inkomen, wordt uitgedrukt in een percentage. En dit percentage bepaalt dan voor hoeveel % u arbeidsongeschikt bent en welke uitkering u krijgt.

Er kunnen vier uitkomsten zijn:

 1. U bent minder dan 35 % arbeidsongeschikt.
  U krijgt dan geen uitkering
 2. U bent tussen de 35 en 80 % arbeidsongeschikt.
  U krijgt dan een WGA-uitkering. WGA staat voor Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten
 3. U bent tussen de 80 en 100 % arbeidsongeschikt maar u kunt in de toekomst nog wel weer werken.
  U krijgt dan ook een WGA-uitkering
 4. U bent tussen de 80 en 100 % arbeidsongeschikt maar de kans is klein dat u in de toekomst nog weer kunt werken.
  U krijgt dan een IVA-uitkering. IVA staat voor Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten

Geen recht op WIA-uitkering

Bent u minder dan 35% arbeidsongeschikt? U heeft dan geen recht op een WIA-uitkering. U blijft dan in dienst bij uw werkgever. Samen met uw werkgever bekijkt u hoe u kunt blijven werken, bijvoorbeeld in een aangepaste functie. Als dit niet mogelijk is, kan uw werkgever u ontslaan. U heeft misschien recht op een WW-uitkering als u aan de voorwaarden voldoet.

Hoe hoog is mijn inkomen met een WIA-uitkering?

Lees op het volgende tabblad hoe hoog een WIA-uitkering is of bekijk hieronder het WIA filmpje “Hoe hoog is een WIA-uitkering”.

WIA-uitkering aanvragen

U vraagt een WIA-uitkering aan bij UWV. Meer informatie over een WIA-uitkering aanvragen staat op de website van UWV. 

Wetten en regels

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Media