Arbeidsongeschikt na ziekte (WIA)

Arbeidsongeschikt na ziekte (WIA) Pixabay

Iedereen die voor een werkgever werkt, ziek is geworden en na 2 jaar ziekte ten minste 35% arbeidsongeschikt is, heeft recht op WIA-uitkering. WIA staat voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Er zijn 2 WIA-uitkeringen: de WGA-uitkering en de IVA-uitkering.