Kent u de no-riskpolis van het UWV?

Kent u de no-riskpolis van het UWV? - De no-riskpolis is een regeling die voor werkgevers geldt als u een werknemer met een ziekte of handicap in dienst neemt. Dit houdt in dat u een Ziektewet-uitkering voor uw werknemer kunt krijgen als hij ziek wordt, geen hogere premie hoeft te betalen voor de Ziektewet, geen hogere premie hoeft te betalen als hij in de WGA komt.

Een werknemer met ziekte of handicap in dienst nemen

De no-riskpolis is een regeling die voor u geldt als u een werknemer met een ziekte of handicap in dienst neemt. De regeling houdt in dat u:

  • een Ziektewet-uitkering van UWV voor uw werknemer kunt krijgen als hij ziek wordt. Een Ziektewet-uitkering is 70% tot 100% van het dagloon.
  • geen hogere premie hoeft te betalen als hij een Ziektewet-uitkering krijgt.
  • geen hogere premie hoeft te betalen als hij in de WGA komt.

Voor wie geldt de no-riskpolis?

De no-riskpolis geldt bijvoorbeeld in deze situaties voor uw werknemer:

  • Hij heeft bij het begin van zijn dienstverband een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering.
  • Hij valt onder de doelgroep van de banenafspraak.
  • Hij heeft of had problemen door zijn ziekte of handicap bij het volgen van onderwijs.

Er zijn nog andere groepen waarvoor de no-riskpolis geldt. Kijk hiervoor op uwv.nl.

Aanvragen no-riskpolis niet nodig

U hoeft een no-riskpolis niet van tevoren aan te vragen voor uw werknemer. Op het moment dat uw werknemer ziek wordt, geeft u bij de ziekmelding aan dat voor hem de no-riskpolis geldt. De voorwaarden voor de no-riskpolis vindt u op uwv.nl.

Wanneer meld ik mijn werknemer ziek?

Als uw werknemer ziek wordt, geef dit dan binnen 6 weken aan ons door. Doe dit bij voorkeur online via Digipoort of de Verzuimmelder. Het is belangrijk dat u de ziekmelding op tijd doet, omdat u anders een boete kunt krijgen van maximaal € 455.

Let op!

heeft u uw werknemer niet ziek gemeld binnen 6 weken en is hij alweer beter? Dan doet u de ziekmelding gelijk met de betermelding. Doe dit binnen 2 dagen nadat hij zich beter heeft gemeld.

Als u loonkostensubsidie krijgt

Krijgt u van de gemeente loonkostensubsidie voor de werknemer? Dan informeren wij de gemeente zodra u op basis van de no-riskpolis voor uw werknemer een Ziektewet-uitkering krijgt. De loonkostensubsidie stopt dan. Let op: in sommige gemeenten moet u dit ook zelf doorgeven.

Hoelang geldt de no-riskpolis?

De no-riskpolis geldt meestal 5 jaar. Dit betekent dat wij een Ziektewet-uitkering betalen als de werknemer ziek wordt binnen 5 jaar vanaf het moment dat de no-riskpolis geldt. Meestal is dat de datum waarop het dienstverband ingaat. In bijzondere situaties kan uw werknemer een verlenging van nog eens 5 jaar krijgen. Bijvoorbeeld als hij een ernstige ziekte heeft. Maar: de no-riskpolis geldt blijvend als uw werknemer:

  • Wajong heeft of had;
  • een artikel 7-WSW-dienstverband bij u heeft

Kijk voor de precieze voorwaarden op de website van het UWV.

Bron: UWV