Nieuwe werkgever moet op tijd WGA-ERD aanvragen

Nieuwe werkgevers kunnen bij de start, een reorganisatie, fusie of bedrijfsoverdracht, waarbij het personeel overgaat naar een nieuwe werkgever, buiten de twee ingangsdata (1 januari en 1 juli) een verzoek voor het eigenrisicodragerschap WGA (WGA ERD) bij de fiscus indienen. Dit moet op de dag dat het werkgeverschap aanvangt.

Aanvraag WGA ERD

Werkgevers hebben de gelegenheid de aanvraag WGA ERD uiterlijk 13 weken voor de ingangsdata 1 januari en 1 juli in te dienen. Dat staat in de Wet financiering sociale verzekeringen (WFSV). Hoe zit het met het termijn voor een startende ondernemer die eigenrisicodrager wil worden? Dit staat namelijk niet in de WFSV vermeldt.

Aanvraag WGA ERD te laat?

Die vraag kwam in 2013 aan de orde in de zaak bij de Rechtbank Noord-Nederland. Een opgerichte bv nam een onderneming en haar personeel over van een andere onderneming. Een maand na de oprichting gaf de inspecteur voor dat jaar een beschikking gedifferentieerde WGA-premie af. De werkgever diende vervolgens het verzoek in de het eigenrisicodragerschap van de vorige werkgever over te nemen, zodat geen gedifferentieerde WGA-premie hoefde te worden afgedragen. De inspecteur wees het verzoek af in verband met het niet tijdig indienen ervan.

Uitspraak rechter 2013

Door deze zaak is het duidelijk dat de nieuwe werkgever niet de mogelijkheid heeft het eigenrisicodragerschap van de oude werkgever over te nemen. De rechter gaf wel aan dat de termijn voor het indienen van een verzoek WGA ERD niet helemaal helder is. Toch vond hij dat de inspecteur juist had gehandeld, omdat artikel 40 van de WFSV bepaalt dat de belastingdienst toestemming moet geven met ingang van het tijdstip waarop de nieuwe werkgever start met zijn onderneming.

Gelet op de verzekeringsgedachte moet er volgens de rechter worden vanuit gegaan dat het verzoek uiterlijk bij aanvang van het werkgeverschap moet plaatsvinden. Zonder een verzoek ERD-WGA wordt immers direct binnen het publieke bestel het risico gelopen voor de betaling van de WGA-uitkering. De rechter stelde daarom de inspecteur in het gelijk. Klik hier voor de uitspraak.Klik hier voor de uitspraak.

Handboek loonheffingen

In het handboek van de Belastingdienst staat het volgende:

“Als u een startende werkgever bent, kunt u ook eigenrisicodrager voor de WGA worden vanaf het moment waarop u werkgever bent geworden. U stuurt dan bij uw aanmelding als werkgever het aanvraagformulier voor het eigenrisicodragerschap WGA en de garantieverklaring mee. Het aanvraagformulier en de verklaring moeten bij ons binnen zijn uiterlijk op het moment waarop u een werknemer in dienst neemt voor wie u premies werknemersverzekeringen moet betalen. U hoeft nog geen loonheffingennummer te hebben om deze aanvraag te kunnen doen. Op www.uwv.nl vindt u meer informatie over het eigenrisicodragerschap.”