T: 072-5642669

(Ver)bouw Eigen Woning CAR verzekering

(Ver)bouw Eigen Woning verzekering Pixabay

Met de (Ver)Bouw Eigen Woning Verzekering verzekert u als particulier de risico’s van het bouwen en verbouwen van uw woning. Gaat er wat mis, dan vergoedt de (Ver)bouw Eigen Woning CAR verzekering de schade. 

Direct aanvragen

Dekking

Wat is gedekt met de (Ver)bouw Eigen Woning CAR Verzekering?

Rubriek I Het bouwwerk

Materiële schade aan het bouwwerk tijdens de (ver)bouwperiode is standaard verzekerd, zelfs als die schade het gevolg is van eigen gebrek. Ook gedekt is het risico van diefstal van bouwmaterialen. Tijdens de verzekerde onderhoudsperiode is schade gedekt die rechtstreeks verband houdt met het uitvoeren van werkzaamheden uit hoofde van verplichtingen volgens de onderhoudsbepalingen van bestek of aannemingsovereenkomst.

Het verzekerde bedrag wordt gebaseerd op de geschatte aanneemsom van het object dat wordt ge- of verbouwd. Bij schade zijn opruimingskosten gratis meeverzekerd, tot maximaal 10% van het verzekerde bedrag.

Rubriek II Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de verzekerde voor schade aan derden, zowel schade aan personen als aan zaken. Alleen verzekerd is schade tijdens de bouw en de onderhoudsperiode, die verband houdt met de werkzaamheden.

Rubriek III Bestaande onroerende zaken van de opdrachtgever

U kunt ervoor kiezen om ook schade aan uw bestaande onroerende zaken mee te verzekeren. Dit is vooral belangrijk bij een verbouwing of renovatie. Opruimingskosten ten gevolge van een gedekte schade zijn daarbij gratis meeverzekerd tot 10% van het verzekerde bedrag.

Wat is niet gedekt?

De (Ver)bouw Eigen Woning CAR verzekering kent een aantal uitsluitingen. Zo is voor de aansprakelijkheidsverzekering onder andere schade die bij een andere verzekering is gedekt, niet gedekt. Dit geldt tevens voor letselschade van personen die beroepsmatig betrokken zijn bij de bouwactiviteiten. Hebt u ook uw bestaande eigendommen meeverzekerd? Dan is alle schade die door de verzekerde werkzaamheden is ontstaan aan die eigendommen (onroerende zaken) gedekt, behalve schade door brand of ontploffing.

Hoeveel bedraagt het eigen risico?

Het eigen risico is aanzienlijk verlaagd ten opzichte van een CAR-verzekering voor aannemers. Het standaard eigen risico bedraagt € 500,00. Voor schade door diefstal, storm, vandalisme en brandstichting bedraagt het eigen risico € 1.000,00 en voor heiwerkzaamheden € 1.250,00 (indien meeverzekerd). 

Meer informatie over de (Ver)bouw Eigen Woning CAR verzekering

Bent u geïnteresseerd in een (Ver)bouw Eigen Woning CAR verzekering? Neem dan contact met ons op en bel 072-5642669 of mail info@honigenhonig.nl. Wij geven u graag een persoonlijk advies, zo weet u zeker dat er rekening wordt gehouden met uw wensen.

Pin it

Nieuws

Kosten bedrijfsarts blijven voor rekening werkgever

Kosten bedrijfsarts blijven voor rekening werkgever

Het kabinet is niet van plan de bekostiging van de bedrijfsartsen weg te halen bij werkgevers en voortaan via de Zorgverzekeringswet te laten lopen. Dat stelt staatssecretaris Van Ark duidelijk in antwoord op Kamervragen.

Lees meer ...

Eerste Kamer neemt wetsvoorstel vergoeding affectieschade aan

Eerste Kamer neemt wetsvoorstel vergoeding affectieschade aan

Nabestaanden van overleden slachtoffers en naasten van mensen met ernstig en blijvend letsel als gevolg van een ongeluk, geweldsmisdrijf of medische fout krijgen recht op een schadevergoeding. De Eerste Kamer stemde vanmiddag in met het wetsvoorstel...

Lees meer ...

Verzekeraars en brandweer slaan alarm: helft bedrijven failliet na brand

Verzekeraars en brandweer slaan alarm: helft bedrijven failliet na brand

Veel ondernemers onderschatten de impact van een (grote) brand op de continuïteit van hun bedrijf. Ongeveer de helft van de ondernemingen is na zo’n brand binnen twee jaar failliet. Een gezamenlijke visie van het Verbond van Verzekeraars en de brandw...

Lees meer ...

Informatie voor relaties van Honig en Honig over de Verwerkingsovereenkomst (AVG)

Informatie voor relaties van Honig en Honig over de Verwerkingsovereenkomst (AVG)

U heeft er vast al iets over gelezen. Op 25 mei a.s. treedt in Nederland de Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG, in werking. Deze (Europese) verordening heeft tot doel burgers extra bescherming te bieden op het gebied van privacy. Uiteraard...

Lees meer ...

Einde overgangsregeling Arbowet

Einde overgangsregeling Arbowet

De vernieuwde Arbowet is op 1 juli 2017 ingegaan. De overgangsregeling van 1 jaar eindigt op 1 juli 2018. Vanaf dat moment moeten alle werkgevers aan alle verplichtingen vanuit de Arbowet voldoen.

Lees meer ...

Verzilverhypotheek biedt uitkomst voor “arme” ouderen

Verzilverhypotheek biedt uitkomst voor “arme” ouderen

Ouderen met weinig inkomen, maar wel met een woning met een behoorlijke overwaarde én geen mogelijkheid om die overwaarde te verzilveren. Oftewel ‘steenrijk, maar geldarm’. Daar lijkt nu verandering in gekomen. Met de Verzilverlening van de Stichting...

Lees meer ...