T: 072-5642669 | E: info@honigenhonig.nl

(Ver)bouw Eigen Woning CAR verzekering

(Ver)bouw Eigen Woning verzekering Pixabay

Met de (Ver)Bouw Eigen Woning Verzekering verzekert u als particulier de risico’s van het bouwen en verbouwen van uw woning. Gaat er wat mis, dan vergoedt de (Ver)bouw Eigen Woning CAR verzekering de schade. 

Direct aanvragen

Dekking

Wat is gedekt met de (Ver)bouw Eigen Woning CAR Verzekering?

Rubriek I Het bouwwerk

Materiële schade aan het bouwwerk tijdens de (ver)bouwperiode is standaard verzekerd, zelfs als die schade het gevolg is van eigen gebrek. Ook gedekt is het risico van diefstal van bouwmaterialen. Tijdens de verzekerde onderhoudsperiode is schade gedekt die rechtstreeks verband houdt met het uitvoeren van werkzaamheden uit hoofde van verplichtingen volgens de onderhoudsbepalingen van bestek of aannemingsovereenkomst.

Het verzekerde bedrag wordt gebaseerd op de geschatte aanneemsom van het object dat wordt ge- of verbouwd. Bij schade zijn opruimingskosten gratis meeverzekerd, tot maximaal 10% van het verzekerde bedrag.

Rubriek II Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de verzekerde voor schade aan derden, zowel schade aan personen als aan zaken. Alleen verzekerd is schade tijdens de bouw en de onderhoudsperiode, die verband houdt met de werkzaamheden.

Rubriek III Bestaande onroerende zaken van de opdrachtgever

U kunt ervoor kiezen om ook schade aan uw bestaande onroerende zaken mee te verzekeren. Dit is vooral belangrijk bij een verbouwing of renovatie. Opruimingskosten ten gevolge van een gedekte schade zijn daarbij gratis meeverzekerd tot 10% van het verzekerde bedrag.

Wat is niet gedekt?

De (Ver)bouw Eigen Woning CAR verzekering kent een aantal uitsluitingen. Zo is voor de aansprakelijkheidsverzekering onder andere schade die bij een andere verzekering is gedekt, niet gedekt. Dit geldt tevens voor letselschade van personen die beroepsmatig betrokken zijn bij de bouwactiviteiten. Hebt u ook uw bestaande eigendommen meeverzekerd? Dan is alle schade die door de verzekerde werkzaamheden is ontstaan aan die eigendommen (onroerende zaken) gedekt, behalve schade door brand of ontploffing.

Hoeveel bedraagt het eigen risico?

Het eigen risico is aanzienlijk verlaagd ten opzichte van een CAR-verzekering voor aannemers. Het standaard eigen risico bedraagt € 500,00. Voor schade door diefstal, storm, vandalisme en brandstichting bedraagt het eigen risico € 1.000,00 en voor heiwerkzaamheden € 1.250,00 (indien meeverzekerd). 

Meer informatie over de (Ver)bouw Eigen Woning CAR verzekering

Bent u geïnteresseerd in een (Ver)bouw Eigen Woning CAR verzekering? Neem dan contact met ons op en bel 072-5642669 of mail info@honigenhonig.nl. Wij geven u graag een persoonlijk advies, zo weet u zeker dat er rekening wordt gehouden met uw wensen.